Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020Datum konání:
8.6.2020

Informace ředitele školy pro žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

(zpracováno dle metodiky MŠMT k Vyhlášce č. 211/2020)

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020:

  1. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.
  2. Základ známky budou tvořit podklady získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).
  3. Na známku mohou mít vliv další podklady, ale pouze podpůrně. Na výsledné známce se mohou projevit pouze pozitivně, tedy známku zlepšit. Jedná se o následující podklady:
  1. práce vykonávaná v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  2. podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  3. známka na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 lze zohlednit například:
• snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
• samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
• četbu související se zadanými úkoly;
• portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
• zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

V Dolní Dobrouči 8. 6. 2020


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Soutěž Mladý zemědělec
Návštěva Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů
5
Zápis dětí do 1. třídy
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5