Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis do první třídy

Zápis do první třídyDatum konání:
12.4.2019

Pro školní rok 2019/2020 proběhne zápis v pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 16:00 hodin ve školní budově čp. 183. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky bude k dispozici u zápisu. Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2019/2020

Pro případ naplnění kapacity 1. ročníku stanovil ředitel školy tato kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ Dolní Dobrouč:

 • dítě s trvalým pobytem v obci
 • dítě, které má trvalý pobyt v obci, která nemá spádovou ZŠ
 • sourozenec žáka naší školy
 • v případě shodnosti rozhodne los

 

Odklad školní docházky

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce písemně požádat o odklad v době zápisu. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:  

 

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky (dostanete u zápisu)
 2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
 3. Doporučení od lékaře, nebo klinického psychologa

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2018), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Průběh zápisu

Desatero pro rodiče – materiál MŠMT


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Soutěž Mladý zemědělec
Návštěva Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů
5
Zápis dětí do 1. třídy
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5