Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022Datum konání:
26.3.2021

Pro školní rok 2021-2022 proběhne příjem žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od 12. dubna 2021 do 23. dubna 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost lze podat:

 • do datové schránky školy (wmgmkum)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou
 • osobní podání: vložit do poštovní schránky školy, nebo podat v kanceláři školy (úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00)

Náležitosti přihlášky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky (Žádost o odklad povinné školní docházky). Zákonní zástupci dětí, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Všechny formuláře si lze vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021-2022

Pro případ naplnění kapacity 1. ročníku stanovil ředitel školy tato kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ Dolní Dobrouč:

 • dítě s trvalým pobytem v obci
 • dítě, které má trvalý pobyt v obci, která nemá spádovou ZŠ
 • sourozenec žáka naší školy
 • v případě shodnosti rozhodne los

Odklad školní docházky

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad (12. – 23. 4. 2021). V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření školské poradenské zařízení v období před zápisem a k zápisu doložit:  

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
 3. Doporučení od lékaře, nebo klinického psychologa

Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že v současné době mohou mít školská poradenská zařízení omezený provoz, je možné, že doporučení nebudete schopni do 30. dubna 2021 doložit. V takovém případě bude správní řízení přerušeno do doby, kdy budete mít doporučení ŠPZ k dispozici. Nejpozději však do  31. srpna 2021.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), požádají zákonní zástupci o přijetí znovu.
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

 • na webových stránkách školy
 • u vstupních dveří budovy školy čp. 183

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejpozději 4. 5. 2021 nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, škola uspořádá pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně.

 

Desatero pro rodiče – materiál MŠMT

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
7 8 9
Výsledky dotazníkového šetření
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2