Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis dětí do 1. třídy pro šk. rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. třídy pro šk. rok 2022/2023Datum konání:
8.4.2022

Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis dětí k základnímu vzdělávání 8. dubna 2022 od 14:00 do 17:00.

Náležitosti přihlášky (možno vyplnit ve škole v době zápisu):

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky (Žádost o odklad povinné školní docházky). Zákonní zástupci dětí, kterým byl pro školní rok 2021/2022 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022-2023

Pro případ naplnění kapacity 1. ročníku stanovil ředitel školy tato kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ Dolní Dobrouč:

 • dítě s trvalým pobytem v obci
 • dítě, které má trvalý pobyt v obci, která nemá spádovou ZŠ
 • sourozenec žáka naší školy
 • v případě shodnosti rozhodne los

Odklad školní docházky

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu (od 1. 4. do  30. 4. 2022) písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření školské poradenské zařízení v období před zápisem a k zápisu doložit:  

1.    Žádost o odklad povinné školní docházky

2.    Doporučení ze školského poradenského zařízení

3.    Doporučení od lékaře, nebo klinického psychologa

Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2022.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), požádají zákonní zástupci o přijetí znovu.
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

 • na webových stránkách školy
 • u vstupních dveří budovy školy čp. 183

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejpozději 3. 5. 2022 nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Desatero pro rodiče – materiál MŠMT


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Hledáme učitele na 2. stupeň
1 2