Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Nástup žáků 1. stupně 25. 5. 2020

Nástup žáků 1. stupně 25. 5. 2020Datum konání:
4.5.2020

V sobotu vydalo MŠMT hygienický manuál, který upravuje zahájení výuky pro žáky 1. stupně a 9. ročníků. Žáci 9. ročníků mohou navštěvovat školu od 11. května a žáci 1. stupně od 25. května. Maximální počet žáků ve skupině je 15 a nesmějí se měnit. Má se minimalizovat kontakt mezi skupinami, proto začátky výuky a přestávky jednotlivých skupin budou časově odstupňovány. Žáci budou muset být rozděleni do skupin na ty, kteří by do školy docházeli pouze dopoledne a na ty, kteří by ve škole pobývali i odpoledne. Je tedy pravděpodobné, že skupiny budou mezitřídní. Vyučující jednotlivých skupin by se měli měnit co nejméně, proto výuka nebude probíhat klasicky podle rozvrhu, ale žáci budou pracovat na zadaných úkolech pod dohledem pedagogického pracovníka. Odpolední část výuky bude fungovat jako školní družina. Ranní družina nebude poskytována. Pro docházející žáky bude školní jídelna v provozu.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Protože je docházka dobrovolná, budete osloveni třídními učitelkami o vyjádření vašeho zájmu. Podle toho zařadíme žáky do skupin. V případě žáků 1. stupně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle následujícího kritéria: upřednostněni budou žáci nižších ročníků.

Žádám vás o zaslání vyjádření třídním učitelům co nejdříve, abychom mohli výuku včas naplánovat.

Sledujte www stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace.


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
7 8 9
Výsledky dotazníkového šetření
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2